Sign up for free and start using Tildee with great new features About  About Sign up ! Login Get more of Tildee  Advanced
What would you like to see ?  What's New The Best tutorials

Gestió de tasques amb Hiveminder

Profile
New user
Last modification by melisucre
June 20, 2011, 4:12 am → version: 14
Language: English
Average rating:
Gestió de tasques amb Hiveminder 5 by 10 users
Viewed: 1536 times

1

tildee tutorial imageQuè és Hiveminder?

Hiveminder és una eina lliure en el núvol per a la gestió de tasques en grup.

2

tildee tutorial imageAccés a Hiveminder.

www.hiveminder.com --> login amb email registrat (corporatiu iBit) i contrasenya que hagueu definit prèviament.

3

tildee tutorial imageHome de Hiveminder.

Les pestanyes que farem servir principalment són "To Do", "Groups" i "Tools".
Des del "To Do" podem visualitzar totes les tasques (individuals o d'un grup) que tenguem assignades.

4

tildee tutorial imageHome de Hiveminder.

Des de "Groups" accedirem a les tasques de sodiLAB fent la següent ruta: Groups--> SodiLab
Un cop dins, tenim una sèrie d'opcions importants a fer:

Opcions superior esquerra:

- Visualitzar les tasques individuals que només jo tenc assignades (My tasks)
- Visualitzar les tasques de tots els membres del grup (Everybody else's tasks)
- Crear noves tasques (Up for grabs)
- Visualitzar totes les tasques, individuals o del grup (All tasks)
- Editar opcions del grup. Opció restringida a membres amb rol d'organitzador (Manage)

Opcions superior dreta:

- Imprimir els fulls de tasques.
- Exportar tasques a text pla.
- Fer RSS d'un dels fulls de tasques (per visualitzar en el Google Reader, p.e.)
- Exportar tasques a format iCal.
- Exportar tasques com a calendari al Google Calendar. Seleccionant aquesta opció es genera un calendari nou amb nom "Hiveminder".

5

tildee tutorial imageObrir i editar una tasca.

Fer clic en qualsevol títol de les tasques que tenguem en la llista. S'obrirà una finestra (veure imatge) des de la qual podrem:

- Modificar l'estat de la tasca (Completa, Incompleta)
- Afegir/eliminar etiquetes. És important tenir en compte que quan es creen noves etiquetes s'han de fer de només una paraula.
- Notes de la tasca. Aquí convendria incloure el responsable i suports a més d'una petita explicació sobre en què consisteix la tasca.
- Seleccionar el grup al que correspongui la tasca.
- Creador de la tasca (Requestor)
- Responsable de la tasca (Owner)
- Data d'inici de la tasca (Hide until)
- Data de fi de la tasca (Date due)
- Prioritat de la tasca. Per defecte, jo la poso alta.
- Opcions de repetició. Útils per a tasques que es repeteixin setmanalment, p.e.
- Afegir comentaris. Molt útil per fer el seguiment de la tasca. El responsable de la tasca rebrà notificacions al correu sobre sobre els comentaris que es vagin fent.
- Historial. Interessant per visualitzar les modificacions que es vagin fent de la tasca des del moment en que es va crear.
- Podem guardar la tasca que estam editant a través de "Save" (a dalt i a baix).
- "Però primer". Opció que ens permet crear una tasca encadenada anterior a la principal a la qual estam encadenant.
- "I després". Opció que ens permet crear una tasca encadenada posterior a la principal a la qual estam encadenant.

6

tildee tutorial imagePreferències d'usuari.

Accedim a través de la ruta Tools--> About you
Les opcions que tenim són:

- Configurar la creació de tasques per mitjà del correu electrònic, a través d'una aplicació de missatgeria instantània o twitter.
- Modificar el compte de correu amb el qual ens hem registrat. Recomano no modificar-ho.
- Modificar el nom d'usuari.
- Seleccionar el nombre de tasques que es volen visualitzar per pàgina.
- Seleccionar zona horària. Convé modificar-ho això i posar la de Madrid.
- Configurar notificacions al correu. Convé posar-ne com a mínim setmanals, per saber què tenim pendent.
- La resta d'opcions són secundàries.
- Recordau donar-li al "Save" en acabar les modificacions.

7

tildee tutorial imagePer als més frikis.

Podeu accedir al Hiveminder via app per a iOS.

8

tildee tutorial imageI també via app per a Android.

9

tildee tutorial imagePer acabar, un parell d'imatges il·lustratives de la necessitat de treballar amb una correcta gestió de tasques... (sense ferir sentiments)

10

tildee tutorial imageNO a la procrastinació!!

11

Dubtes: mdelcerro/sodilab@ibit.org

(-:
Rating
What do you think about this tutorial ?
Comments